festivalaffisch

Under våren har Västerbottens läns hemslöjdsförening arrangerat Craft Fridays UÅ vid ett flertal tillfällen. En mötesplats där unga besökare kan inspireras av varandra och utforska material, tekniker, design och hantverk i en tillåtande miljö. Craft Fridays UÅ är även ett av delprojekten i Do It Together. Fortsätt läs Craft Fridays UÅ Festival!

Läs mer

IMG_3261_630px

Den 27 maj träffades alla piloter och kluster på Dieselverkstaden i Stockholm för att snacka ihop sig om hur varje delprojekt ska gå vidare. Förutom grupparbeten och information om projektet fick alla lyssna på en föreläsning med Cecilia Gärding. Cecilia Gärding jobbar med integrations- och mångfaldsfrågor och har kommit på inkluderingsmodellen 25%-regeln. Läs mer om Cecilia på hennes hemsida. Fortsätt läs Fem frågor till Cecilia Gärding

Läs mer

CraftFriday

I Västerbotten driver föreningen projektet Craft Fridays UÅ som en del i Do It Together. Craft Fridays UÅ är en arena för ungdomar som brinner av kreativitet och skaparlust, där slöjden är ett sätt att påverka sin samtid, och möta sin framtid. Med olika slöjdteman som är aktuella ur ett samhällsperspektiv möts unga för att pröva, vrida och vända på olika frågeställningar genom slöjdens uttryck. Här finns gedigen kunskap om metoderna hur du skapar för hand och material för att ungdomarna ska kunna utforska sina idéer. Fortsätt läs Do It Together: Västerbotten

Läs mer

retuna

I Södermanland driver hemslöjdsföreningen projektet Returslöjd, ett återbruksprojekt med modernitet och hållbarhet i fokus. Istället för att slänga saker ska projektet undersöka möjligheterna att skapa metoder och modeller för hur saker kan lagas, repareras och re-designas för att bli användbara igen. Projektet ska samtidigt undersöka metoder och modeller för hur en hållbar ekonomi kan skapas i föreningslivet. Under projekttiden kommer också möjligheten att skapa nya nätverk runt hemslöjdsföreningen att prövas. Fortsätt läs Do It Together: Södermanland

Läs mer

kollage_bildskarm_756x756px

Utgångspunkten för föreningens idé om Slöjdombud kommer sig av att många människor vill berätta om, visa, lära ut, dela med sig av och inspirera kring handgjort skapande. Målet är att ta tillvara människors engagemang och göra allt det här i hemslöjdsföreningens regi på ett sätt som gör att föreningen blir synlig på nya platser och når fler potentiella medlemmar. Fortsätt läs Do It Together: Stockholm

Läs mer

generell1_stor

Projektet Strategisk slöjd i Östergötland undersöker vilka andra föreningar och organisationer som vi delar intresset för handgjort skapande med som exempelvis Maker-rörelsen, Cosplay-rörelsen, olika föreningar som arbetar med historiska hantverk, och Naturskyddsföreningen. Fortsätt läs Do It Together: Östergötland

Läs mer

vihjartaslojd

Halmstads Hemslöjdsförenings driver projektet Vi ♥ slöjd som bygger på idén att integration av olika grupper utifrån kön, ålder och etnisk bakgrund är en viktig aspekt av ett attraktivt, inkluderande och ett socialt hållbart samhälle. Vi vill dela med oss av erfarenheter från vårt arbetssätt till fler hemslöjdsföreningar som är intresserade av det här området och skapa tillfällen till erfarenhetsutbyten inspirerande möten. Tillsammans vill vi utforska och fortbilda oss inom slöjd – integration genom att undersöka hur slöjd och kreativt skapande i grupp kan användas som ett verktyg för både integration och ökat välbefinnande hos deltagarna. Fortsätt läs Do It Together: Halmstad

Läs mer