Om Do it together

doittogether_900px

Den här bloggen handlar om Hemslöjdens projekt Do It Together. Det är ett projekt som genomsyras av hållbarhet där vi strävar efter att bli en jämställd, jämlik och tillgänglig organisation, där alla som vill vara med känner sig välkomna på sina egna villkor.

Do It Together består av en helhet med sex delprojekt som alla har ett särskilt tema som ska undersökas. Do It Together genomförs av de ideella hemslöjdsföreningarna och de sex delprojekten har sina nav på sex ställen.

  • Returslöjd – Södermanland. Ekologisk hållbarhet och ny slöjd.
  • Slöjda tillsammans – Skaraborg. Nya aktiviteter inom föreningslivet.
  • Slöjd som Integration – Halland. Social hållbarhet och integration.
  • Strategisk slöjd – Östergötland. Nya slöjduttryck och nya möten.
  • Slöjdombud – Stockholm. Nya organisationsformer för föreningslivet.
  • Craft Fridays UÅ – Västerbotten. Nya arenor, målgrupper och aktiviteter för föreningslivet.

I Do It Together jobbar vi strategiskt för att genom sam­arbeten hitta metoder och modeller för att gemensamt skapa ett inkluderande och hållbart föreningsliv. Fokus är nya målgrupper och medskapare – erfarna och nybörjare. Det gemensamma intresset är att vilja göra saker för hand och på ett ömsesidigt sätt dela kunskaper och erfarenheter med Hemslöjdens redan be­fintliga medlemmar. Viktigt är att målgruppen är delaktig i utvecklingsarbetet i projektet.

Till projektet Do It Together får Hemslöjden 2,5 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Kulturstifelsens logotyp