Do It Together: Stockholm

kollage_bildskarm_756x756px

Utgångspunkten för föreningens idé om Slöjdombud kommer sig av att många människor vill berätta om, visa, lära ut, dela med sig av och inspirera kring handgjort skapande. Målet är att ta tillvara människors engagemang och göra allt det här i hemslöjdsföreningens regi på ett sätt som gör att föreningen blir synlig på nya platser och når fler potentiella medlemmar.

Syftet är att flytta föreningens verksamhetsfokus från aktiviteter för medlemmarna till utåtriktade aktiviteter som medlemmarna är med och utformar, dessutom också ta slöjden dit där människor finns. Runt om i länet möts människor på kulturdagar, mässor, utställningar, kongresser, festivaler och andra evenemang, där ska föreningen överraska med slöjd! Genom happenings, inspirationstillfällen och prova-på-aktiviteter ska vi visa att slöjden är tillgänglig för alla oberoende av ålder, språk, etnisk och kulturell bakgrund genom att mötas på deras egna arenor. Möjligheten kan utvecklas genom de egna medlemmarnas lokala förankring och också i samarbeten med till exempel andra föreningar. Det blir också ett sätt att nå ut i hela länet, som länsförening.

Hållbar ekonomi är också en viktig fråga för föreningen och kommer att utforskas. Medlemsavgifterna är idag den viktigaste inkomstkällan idag. Föreningen kommer därför undersöka olika sätt att värva och locka medlemmar. Föreningen vill också lära sig mer om hur man kan söka direkt och indirekt finansiering hos kommuner, studieförbund, fonder och andra föreningar.

Mer om Stockholms läns hemslöjdsförening

Din e-postadress kommer ej plubliceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*