Do It Together: Södermanland

retuna

I Södermanland driver hemslöjdsföreningen projektet Returslöjd, ett återbruksprojekt med modernitet och hållbarhet i fokus. Istället för att slänga saker ska projektet undersöka möjligheterna att skapa metoder och modeller för hur saker kan lagas, repareras och re-designas för att bli användbara igen. Projektet ska samtidigt undersöka metoder och modeller för hur en hållbar ekonomi kan skapas i föreningslivet. Under projekttiden kommer också möjligheten att skapa nya nätverk runt hemslöjdsföreningen att prövas.

Pilotprojektet tar plats i en redan befintlig lokal: ReTuna i Eskilstuna. Här skapas en repara­tionsverkstad c/o ReTuna, som kan jämföras med en slöjd- och designverkstad där handledare, föreningsmedlemmar, slöjdare, hant­verkare, design­studenter m.fl. finns på plats tre timmar i veckan under en tioveckors-period, för att ge tips till den som vill laga eller re-designa själv.

Hit kommer den som vill dela med sig, återbruka, laga och reparera sina egna eller andras produkter. Här delar alla med sig av sina kunskaper. Bland annat Hemslöjdens medlemmar skickar vidare sin genuina kun­skap om att laga, reparera och skapa nytt, och nya grupper delar med sig av sina. Under träffarna får de som kommer möjlighet att ta del av verktyg/maskiner, material och kunskap som de inte har tillgång till i vanliga fall. Ömsesidigheten är central.

Mer om Hemslöjdföreningen Sörmland

Mer om ReTuna

Din e-postadress kommer ej plubliceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*