Do It Together: Skaraborg

slojdens_hus

Hemslöjdsföreningen i Skaraborg driver projektet Nya mötesplatser inom Do It Together. Projektet ska pröva nya former och nya mötesplatser för slöjd- och hantverks aktiviteter i samverkan mellan föreningens medlemmar och studerande vid Högskolan i Skövde.

Utgångspunkten är mötet mellan föreningens intresserade medlemmar som står för det traditionella hantverkskunnandet och de oftast yngre studerande som har andra forum för möten och kunskapsbyggande via t.ex. sociala medier. I mötet som kan ske i workshopform kan dessa kompetenser visas delas och utvecklas vidare. Utifrån de idéer som identifieras ska idégenererande workshops genomföras som sedan leder till träffar med specifika innehåll. Resultaten kan visas som utställning under en kort tid alternativt som mer permanent på plats med viss besöksfrekvens av studerande men dit alla är välkomna.

Nya mötesformer arbetas fram mellan föreningen och nya potentiella samarbetsparter. Aktiviteter arbetas fram i möten mellan samarbetsparter. Ett möjligt fokus kan ligga på samtida kombinationer av material och tekniker.

Mer om Skaraborgs hemslöjdsförening

Din e-postadress kommer ej plubliceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*