Do It Together: Östergötland

generell1_stor

Projektet Strategisk slöjd i Östergötland undersöker vilka andra föreningar och organisationer som vi delar intresset för handgjort skapande med som exempelvis Maker-rörelsen, Cosplay-rörelsen, olika föreningar som arbetar med historiska hantverk, och Naturskyddsföreningen.

Föreningen vill pröva om de kan ha utbyte av varandra och undersöka vad de kan lära oss av varandras arbetssätt. Målsättningen är ett vitalare föreningsliv, fler unga medlemmar och ett ökat utbyte med andra nätverk och organisationer inom slöjd- och hantverksområdet.

Ny arbetsmetod för föreningen blir att engagera föreningsmedlemmar i kontaktskapande grupper, så att många känner sig delaktiga i projektet. Genom att hitta brobyggare inom den egna organisationen kan nya kontakter knytas med gemensamma intressen och som därefter möts på föreläsningar, workshops, kurser osv.

Mer om Östergötlands läns hemslöjdsförening

Din e-postadress kommer ej plubliceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*