Stockholms läns hemslöjdsförening

klustermote_uppsala

En väldigt rolig del av pilotprojektarabetet i Do It Together är att träffas i de kluster, som bildats kring varje pilotprojekt. Kring Stockholms läns hemslöjdsförenings arbete med Slöjdombud och medlemsengagemang finns Hemslöjden Malmöhus, Hemslöjdsförbundet i Uppsala län, Jämtland-Härjedalens hemslöjdsförbund och Norrbottens läns hemslöjdsförening. Fortsätt läs Vi inspirerar varandra

Läs mer

lotta_2-Q080S1024Fröet till Stockholms läns pilotprojekt i Do It Together-projektet såddes på våren 2014. Då blev vi tillfrågade av en av Skansens evenemangsproducenter om vi ville vara med på deras Ull- och lindagar. Det är ett stort evenemang under fyra dagar i slutet av augusti, där Skansen samarbetar med ett flertal organisationer för att visa och berätta om våra traditionella textilfibrer på olika vis. Fortsätt läs Upp ur källaren och ut i världen

Läs mer

kollage_bildskarm_756x756px

Utgångspunkten för föreningens idé om Slöjdombud kommer sig av att många människor vill berätta om, visa, lära ut, dela med sig av och inspirera kring handgjort skapande. Målet är att ta tillvara människors engagemang och göra allt det här i hemslöjdsföreningens regi på ett sätt som gör att föreningen blir synlig på nya platser och når fler potentiella medlemmar. Fortsätt läs Do It Together: Stockholm

Läs mer