Slöjd och integration

STPLN

Den 29/8 besökte vi i projektet ”Slöjd som integration” Malmö som första inspirationsmöte för att se hur andra jobbar med kreativitet och integration. Vi besökte Yallatrappan i Rosengård, en ideell förening som driver ett socialt företag som arbetar med integration. Vi fick höra om hur Yallatrappan kommit till och utvecklats och att det nu ger fler människor möjligheter till försörjning och gemenskap. Nästa besök var på STPLN (Stapeln), en kreativ mötesplats med Sveriges första Makersspace. Fortsätt läs Det är så viktigt att mötas

Läs mer

vihjartaslojd

Halmstads Hemslöjdsförenings driver projektet Vi ♥ slöjd som bygger på idén att integration av olika grupper utifrån kön, ålder och etnisk bakgrund är en viktig aspekt av ett attraktivt, inkluderande och ett socialt hållbart samhälle. Vi vill dela med oss av erfarenheter från vårt arbetssätt till fler hemslöjdsföreningar som är intresserade av det här området och skapa tillfällen till erfarenhetsutbyten inspirerande möten. Tillsammans vill vi utforska och fortbilda oss inom slöjd – integration genom att undersöka hur slöjd och kreativt skapande i grupp kan användas som ett verktyg för både integration och ökat välbefinnande hos deltagarna. Fortsätt läs Do It Together: Halmstad

Läs mer