Nyheter

frugal_korgar

Slöjdkunskap kan bidra till ett hållbart samhälle, det är det många som kan vittna om. Frågan är hur Hemslöjden kan jobba och finna metoder för att använda den kunskap och visdom, som finns bland slöjdare och inom organisationen, för att nå dit. I projektet Do It Together bjöd riksförbundet in medlemsföreningar till en workshop med Helena Hansson, doktorand på HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg. Helena introducerade begreppet frugal innovation och berättade om sina erfarenheter. Vi fick sedan pröva de modeller och metoder hon testat i sin forskning och koppla ihop verksamhetsidéerna med de 17 hållbarhetsmålen från Agenda 2030. Vi fick tillfälle att reflektera och diskutera om slöjdens och det handgjorda skapandets relevans och möjligheter för att stärka ett hållbart samhälle. Fortsätt läs En dag om slöjdkunskapens relevans i ett hållbart samhälle

Läs mer

Hemslojden_NB_FM1

Den 18-19 november samlades ett 60-tal personer från hemslöjdsföreningar runt om i landet på etnografiska museet i Stockholm för att diskutera utvecklingsfrågor såsom medlemsengagemang, kulturarv och återbruk. Hemslöjdens förbundsordförande Malou Örner ledde oss igenom dagarna och sammanfattningsvis så kan det sägas att det var två späckade dagar som fyllde på med många möten och mycket inspiration. Fortsätt läs Föreningsmöte med fokus på Do It Together!

Läs mer

IMG_0792web

Under torsdagsträffarna på ReTuna i Eskilstuna har vi provat på olika material i sann återbruksanda. Vi har klippt till smycken av cykelslang, piffat upp småmöbler och ramar med tapet, stärkt virkade dukar och mycket mer. Det är mycket prat och skratt, mycket inspiration, många idéer, nya människor och en klar önskan att det finns en så här öppen verksamhet även efter jul. Fortsätt läs Återbruksandan inspirerar!

Läs mer

Alla lyssnar på Anders.

Alla lyssnar på Anders.

Nu har vi haft vårt första möte i Östergötland, Do it together – slöjden på nya vägar, vårt projekt tar sin början på Hemslöjdsgården i Linköping. Vårt pilotprojekt syftar till att länka ihop Hemslöjden med flera olika grenar av vår moderna hantverkskultur, det jag brukar kalla för parallellslöjdvärlden. Fortsätt läs Första mötet i Östergötland

Läs mer

necessar

De öppna träffarna på ReTuna Återbruksgalleria sker under tio torsdagar i höst mellan kl. 16-19. Returslöjd i Eskilstuna är igång! Första torsdagen, den 1 september, var det papperstema, bland annat veks det små anteckningsböcker enligt en speciell teknik. Några vek igelkottar av böcker, någon klädde om presentkartonger och några vek gratulationskort. Vi hade 13 deltagare, varav några nya ansikten. Fortsätt läs Tio träffar tio teman!

Läs mer

The Craft Lab Kurbits

Arbetet med Do It Together fortsätter. Ett av målen är att skapa en inbjudande, jämlik och tillåtande hemslöjdsorganisation där den som är intresserad av att göra för hand ska känna sig välkommen. Det händer mycket inom slöjdens område just nu bland annat skapas nya föreningar och nätverk för att träffas och för att skapa och slöjda tillsammans. Ett av dessa nätverk är The Craft Lab vars målsättning är att inspirera via events och deras community online. Fortsätt läs Möte med The Craft Lab

Läs mer

IMG_9188

Några som nappade på erbjudandet att åka till Umeå och få sin resa betald var Ångermanlands hemslöjdsförening. Christina Hemström, Anni Lindberg Ehinger och Barbro Vestin kom för att hitta inspiration till kommande aktiviteter i Härnösand. Föreningen tog med sig mallar för skateboardarna och funderar nu på att ta konceptet till Härnösand som passande nog har fått en ny skatepark. Fortsätt läs Ångermanland besökte Craft Fridays UÅ

Läs mer

festivalaffisch

Under våren har Västerbottens läns hemslöjdsförening arrangerat Craft Fridays UÅ vid ett flertal tillfällen. En mötesplats där unga besökare kan inspireras av varandra och utforska material, tekniker, design och hantverk i en tillåtande miljö. Craft Fridays UÅ är även ett av delprojekten i Do It Together. Fortsätt läs Craft Fridays UÅ Festival!

Läs mer

IMG_3261_630px

Den 27 maj träffades alla piloter och kluster på Dieselverkstaden i Stockholm för att snacka ihop sig om hur varje delprojekt ska gå vidare. Förutom grupparbeten och information om projektet fick alla lyssna på en föreläsning med Cecilia Gärding. Cecilia Gärding jobbar med integrations- och mångfaldsfrågor och har kommit på inkluderingsmodellen 25%-regeln. Läs mer om Cecilia på hennes hemsida. Fortsätt läs Fem frågor till Cecilia Gärding

Läs mer

CraftFriday

I Västerbotten driver föreningen projektet Craft Fridays UÅ som en del i Do It Together. Craft Fridays UÅ är en arena för ungdomar som brinner av kreativitet och skaparlust, där slöjden är ett sätt att påverka sin samtid, och möta sin framtid. Med olika slöjdteman som är aktuella ur ett samhällsperspektiv möts unga för att pröva, vrida och vända på olika frågeställningar genom slöjdens uttryck. Här finns gedigen kunskap om metoderna hur du skapar för hand och material för att ungdomarna ska kunna utforska sina idéer. Fortsätt läs Do It Together: Västerbotten

Läs mer

retuna

I Södermanland driver hemslöjdsföreningen projektet Returslöjd, ett återbruksprojekt med modernitet och hållbarhet i fokus. Istället för att slänga saker ska projektet undersöka möjligheterna att skapa metoder och modeller för hur saker kan lagas, repareras och re-designas för att bli användbara igen. Projektet ska samtidigt undersöka metoder och modeller för hur en hållbar ekonomi kan skapas i föreningslivet. Under projekttiden kommer också möjligheten att skapa nya nätverk runt hemslöjdsföreningen att prövas. Fortsätt läs Do It Together: Södermanland

Läs mer

generell1_stor

Projektet Strategisk slöjd i Östergötland undersöker vilka andra föreningar och organisationer som vi delar intresset för handgjort skapande med som exempelvis Maker-rörelsen, Cosplay-rörelsen, olika föreningar som arbetar med historiska hantverk, och Naturskyddsföreningen. Fortsätt läs Do It Together: Östergötland

Läs mer

vihjartaslojd

Halmstads Hemslöjdsförenings driver projektet Vi ♥ slöjd som bygger på idén att integration av olika grupper utifrån kön, ålder och etnisk bakgrund är en viktig aspekt av ett attraktivt, inkluderande och ett socialt hållbart samhälle. Vi vill dela med oss av erfarenheter från vårt arbetssätt till fler hemslöjdsföreningar som är intresserade av det här området och skapa tillfällen till erfarenhetsutbyten inspirerande möten. Tillsammans vill vi utforska och fortbilda oss inom slöjd – integration genom att undersöka hur slöjd och kreativt skapande i grupp kan användas som ett verktyg för både integration och ökat välbefinnande hos deltagarna. Fortsätt läs Do It Together: Halmstad

Läs mer