Musikslöjd med Kapellet

”Slöjdträffar för unga” var ett projekt som genomfördes av Jönköpings läns Hemslöjdsförbund under hösten 2016 och våren 2017 med medel från Region Jönköpings län. Det var även en del av Hemslöjdens stora projekt, Do It Together.

Läs mer om Do It Together
Läs mer om Jönköpings Läns Hemslöjdsförbund

Syntolkning
1.
Som en del i projektet ”Slöjdträffar för ungdomar” har det ikväll samlats en grupp människor på ReMida i Skillingaryd. ReMida är ett kreativt återanvändningscenter och lämpar sig bra för kvällens ändamål. Gruppen ska nämligen tillverka egna musikinstrument av det material de kan hitta. Kvällen leds av Kapellet, som består av Johan E Andersson och Nils Personne som är instrumentbyggare och musiker.

2
Gruppen ger sig ut på ReMidas lager. Här finns gott om saker, och det gäller att hitta något med en trevlig klang. Därefter får deltagarna tillsammans skapa en symfoni, och det gäller att vara koncentrerad.

3
Ikväll ska gruppen få tillverka egna instrument! Johan och Nils går igenom vilka sorts instrument de kan bygga.

4
Deltagarna delas in i tre grupper, sedan ska de komma överens om vad de vill bygga för instrument.

5
Rören stäms genom att man kapar dem i en viss längd. För detta krävs en matematisk formel. Och det gäller att vara noggrann, därför slipas rören tills tonen är perfekt.

6
Ju mer färdiga grupperna blir, desto mer fylls rummet av musik!

7
Det bjuds såklart på kaffe med tilltugg, och nu passar Majd på att bjuda på musik från sitt hemland Syrien. Han har med sig en Oud, ett arabiskt instrument som liknar en gitarr.

8
Efter kaffet får vi lära oss att bygga ett instrument på under 2 minuter.

9
När alla byggt färdigt sin tuta förflyttar vi oss till en tom del av lagret, för en mer spännande akustik. Här avslutas kvällen med ett musikstycke utan dess like!

Din e-postadress kommer ej plubliceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*